Chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non đầy đủ dinh dưỡng

Nhu yếu đủ dinh dưỡng bám vào tuổi, giới tính, hoạt động thể lực, tình hình sinh lý… chính sách dinh dưỡng quyết định sự phát triển thể lực, trí lực, tầm vóc và khả năng học tập của trẻ. Một chính sách đủ chất không hề thiếu của trẻ là ăn đủ bốn nhóm nguyên…